Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

वन अतिक्रमणयस जिल्लाको विभिन्न ठाउँको बन क्षेत्रमा बिगत मा भएको अतिक्रमण  : १९८९.८० हे.

बिस्तृत बिबरण