Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

बिकास/योजना शाखाकार्यरत कर्मचारीहरु 

१ श्री नथुनी गोहिवार यादव (सहायक बन अधिकृत ) 

फोन न ९८४२६५३४८१ , इमेल: nathuneegohiwar@gmail.com 

      Image title                  २ श्री देबेन्द्र उप्रेती (सहायक बन अधिकृत )

इमेल : upretidev@gmail.com

Image title