Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

सामुदायिक वन



झापा जिल्ला मा हाल सम्म ५२ वटा समुदाहिक बन हस्तान्तरण भैसके छ (आ.ब.०७२/०७३ को पहिलो चौमासिक अबधि सम्म )

हस्तारण भएको बन क्षेत्र : १३९१९.६७ हे 

लाभान्वित घरधुरी : ३९४६४ , जनसख्या :२०५१३५ 

बिस्तृत बिबरण http://dfojhapa.gov.np/docs/188492-20151221.