Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

GIS१ आ.ब.०७१/७२ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार झापा जिल्ला को बन क्षेत्रको डीजीटल डीमार्केशन 

output 


२ झापा जिल्ला को चुरे क्षेत्रको नक्सांकन (shape file) : Download को लागि कृपया यहाँ click गर्नुस