Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

प्रगती विवरण१). अा.व.०७२।७३ काे पहिलो चाैमासीक प्रगती

२). चुरे प्रगति अा.व.०७१।७२

३). तेश्रो चाै.चुरे प्रगति  सबै अा.व.०७१।७२

४). बार्षिक  प्रगति सबै अा.व.०७१।७२

५) आ.ब.०७२/७३ को दोस्रो चौमासिक प्रगति xlx sheet

६) आ.ब. ०७२/७३ को दोस्रो चौमासिक प्रगति pdf सबै कार्यक्रमको 

७) आ.ब.०७२/७३ को कार्य सम्पादन सम्झौता माघ १५ सम्मको प्रगति 

८) आ.ब. ०७२/७३ को तेस्रो तथा बार्षिक प्रगति (xl file )

तेस्रो चौमासिक  

बार्षिक प्रगति 

९ ) आ.ब. ०७२/७३ को तेस्रो तथा बार्षिक प्रगति (pdf file )

तेस्रो चौमासिक 

बार्षिक प्रगति 

१०. आ.ब. ०७३/७४ को पहिलो चौमासिक प्रगति विवरण 

११. अा.व. ०७३।७४ प्रगती 

क) तेश्राे चाैमासीक 

ख) बाषीर्क प्रगती (सबै)

ग) पत्र

घ) अा.व.०७३।७४ काे कायर् सम्पादन सम्जाैताकाे बाषीर्क प्रगती (xls मा )