Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

तथ्यांक / स्रोतहरु१ पुरानो नगर पालिका मा उदान विकास सम्भाब्यता अधयन् प्रतिबेदन २०७१/७२  

२ झापा जिल्ला को चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा बन ब्यबस्थापन योजना २०६८ 

झापा जिल्ला को बन दसक कार्यक्रम कार्ययोजना २०७१-०८० 

४ डीजीटअल डीमारकेसन प्रतिबेदन २०१५  

५ समुदायमा आधरित मानब हात्ती द‍‌‍न्द बेबस्थापन योजना २०१५