Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

कबुलियती वनझापा जिल्लामा हाल सम्म साबिक महेशपुर १  हाल भद्रपुरमा  पर्ने जलथल बन अन्तर्गत २ गोटा बेबसायिक कबुलियती बन हस्तान्तरण भएको छ जसमा 

१ .एग्रो फरेस्ट्री प्रोमोशन सेन्टर प्रा.लि., काठमाडौं लाई ९८.६ हे .

२. नेपाल स्काउट , झापा लाई १५ हे.

सामान्य बिबरणको लागि यहाँ