Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

सम्पर्क१) जि.व.का.,झापाको ईमेल ID :  jpadfo@dof.gov.np
                             २) जि.व.का.,झापाको Facebook Page : www.facebook.com/jhapaban
                            ३) जि.व.का.,झापाको Facebook id : www.facebook.com/forest jhapa 
         ४) कार्यालयको फोन न. : ०२३४५५०५३, फ्याक्स : ०२३ ४५५१८९
      ५) कार्यालय प्रमुखको फोन न. : ९८५२६५५१८९,९८०१४५५१८९
  जिल्ला वन अधिकृत : ईन्द्रमणी भण्डारी (रा.प.द्धि.)