Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

बजेट र योजनारास्ट्रपति चुरे तराई मदेश संरक्षण विकास समिति तर्फको आ.ब.०७३/७४ को प्रस्तावित कार्यक्रम