Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

प्रकाशन१). सामुदायिक वनहरुको अनुगमन प्रतिवेदन २०७१ 

२). जलवायु परिवर्तन एक परिचय 

३). ब्यानरहरु

४). निजी वनको संछिप्त परिचय 

५). वन दसक परिचय 

६). डढेलो नियन्त्रण