Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

फर्महरु१ . निजि बन दर्ता को निबेदन को ढाचा http://dfojhapa.gov.np/docs/495657-20151222.pdf

२. सामुदायीक बन को बार्षिक प्रतिबेदन को ढाचा नमुना http://dfojhapa.gov.np/docs/723881-20151222.pdf

३ राहत पाउ (बन्यजन्तु क्षती) http://dfojhapa.gov.np/docs/834532-20151223.jpg

४ घर निर्माण को लागि निबेदन (आपूर्ति तर्फ ) http://dfojhapa.gov.np/docs/712892-20151223.jpg

५ विकास निर्माण को लागि निवेदन (आपूर्ति तर्फ ) http://dfojhapa.gov.np/docs/642066-20151223.jpg

६ गणेशमान सिंह सामुदायिक बन रास्ट्रिय पुरस्कार वितरण कार्यविधिhttp://dfojhapa.gov.np/docs/636055-20151225.pdf