Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोगमा उपयोगझापा जिल्ला मा बन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजन मा प्रयोग भएको जग्गा को बिबरण