Telephone
 ०२३-४५५०५३| 023-455053
Location
Bhadrapur, Jhapa Nepal
भूकम्प पिडितको लागि काठ उत्पादन ,आपूर्ति र बेबस्थापन निर्देशिका 2072 | बन बिकासमा २५ प्रतिशत रकम लगानी गरौ | जिल्ला वन कार्यालय, झापा |

वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी स्कुल शिक्षा कार्यक्रमजिल्ला वन कार्यालय झापाले वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी स्कुल शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ Image title